Tütün Mamullerinin ÖTV Hesaplamasında Sadece İthal Edilen Eşyanın Perakende Satış Fiyatının Toplamının Beyan Edilmesi Yönünde Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 05 Mayıs 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün E-73421605sayılı, 26.04.2021 tarihli ve ÖTV Kanunu Ekli III Sayılı listenin B cetvelinde ÖTV Hesaplama konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile ÖTV Kanunu eki III sayılı listenin B Cetveli kapsamı tütün mamullerinin ÖTV hesaplamasında ; nispi vergi tutarının hesaplanabilmesi için, BİLGE Sisteminde "Algılama birimi 3" kutusuna "ithal edilen eşyanın perakende satış fiyatının toplamı ile CIF tutarı, yurtdışı harcamalar, gümrük vergisi ve yurtiçi harcamaların toplamı arasındaki fark" girilmekte olup bu bilgi yerine sadece ithal edilen eşyanın perakende satış  fiyatının toplamının beyan edilmesi yönünde değişiklik yapıldığı belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.