Türkiye ve Malezya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Doğrudan Nakliyat Kuralı Kapsamında Gerçekleştirilen İhracatta Sunulması Gereken Belgeler Listelenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 10 Haziran 2022Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 26.05.2022 tarihli ve 74957011 sayılı Doğrudan Nakliyat Kuralı – Malezya STA konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile Türkiye ve Malezya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında doğrudan nakliyat kuralına uyularak eşyanın Malezya’dan ihraç edildiğinin tesvik edilmesini teminen; Gümrük İdaresine ibraz edilmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Bahse konu eşya için;

       Transit ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen “İşlem Görmemişlik Belgesi”nin (Non Manipulation Certificate-NMC); bu belgenin transit ülke gümrük idaresi tarafından düzenlenmediği hallerde ise; anılan eşyanın Malezya'dan transit ülke aracılığıyla ülkemize ihraç edildiğini gösteren “tek bir sevk evrakı”nın,

veya

       Gümrük İdaresini eşyanın transit ülkesinde hiçbir değişime uğramadığı hususunda ikna edecek, transit ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmış bir belgenin,

talepte bulunan Gümrük İdaresine ibraz edilmesinin önem taşıdığı belirtilmiştir.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz