Türkiye ile Özbekistan Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesinde Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Usul ve Esaslar Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 14 Temmuz 2023Türkiye ile Özbekistan Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesinde Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Usul ve Esaslar Belirtilmiştir.

24.06.2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de “Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile Türkiye ve Özbekistan Cumhuriyeti arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-2’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirtilmiştir.

Anlaşma kapsamında; menşeli ürünler kavramının tanımı ve koşulları, nitelendirme birimi, aksesuarlar, yedek parçalar, aksam, setler ve etkisiz unsurlar, ülkesel gereklilikler, eşyanın menşeinin ispatı, basitleştirilmiş işlemler, gümrük idareleri arasında karşılıklı idari işbirliği ve anlaşmaya ilişkin çeşitli hükümler belirlenmiştir.

Ayrıca, Anlaşma kapsamı eşyanın tercihli menşeinin ispatı için EUR.1 Dolaşım Belgesi kullanılacak olup belgenin ihracatçı taraf ülkede düzenlenme tarihinden itibaren 12 ay süreyle geçerli olacağı ve bu süre zarfında ithalatçı taraf ülkenin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.07.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.