Türkiye ile Karadağ Arasında Çeşitli Tarım Ürünleri ve Hizmet Ticaretinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Olarak Protokol I ve Protokol III’ ün Onaylandığına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 12 Mayıs 2022Cumhurbaşkanlığı tarafından 25.04.2022 tarihli ve 31820 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de ‘’Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak 17 Temmuz 2019 Tarihinde Ankara’da İmzalanan ve 7348 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli “Protokol I” ile “Protokol III” ün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5526)’’ yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile, Türkiye ile Karadağ arasında 26.11.2008’de imzalanıp 01.03.2010’ da yürürlüğe girmiş Serbest Ticaret Antlaşması’nın I sayılı protokolünde değişikliğe gidilmesiyle Karadağ ve Türkiye arasında ithali gerçekleştirilecek I sayılı ekte yer alan Türk Menşeli ve II sayılı ekte yer alan Karadağ menşeli çeşitli tarım ürünlerinin ekte belirlenen şartlara göre ithal edileceği ve söz konusu tarım ürünlerine yönelik tarafların birbirlerine II sayılı Protokol hükümleri çerçevesinde tercihli muamelede bulunulabileceği belirtilmiştir.

Ek olarak, Protokol I ile beraber, Türkiye ile Karadağ arasındaki karşılıklı hizmet ticaretinin serbestleşmesine yönelik hususlar içeren Protokol III’ ün onaylandığı bildirilmiştir.

Karar hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (25.04.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.