Türkiye ile Birleşik Krallık Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolü Değişikliğine İlişkin Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 15 Nisan 202114.04.2021 tarihli ve 31455 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’ de Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine ilişkin Protokolün değiştirildiğini bildiren 3827 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Menşe protokolünde öne çıkan değişiklikler aşağıda belirtilmektedir:

1.    Menşe Kümülasyonu(Madde 3) Kısmında yapılan değişiklikler:

Ø  Birleşik Krallık’ta kümülasyon ve Türkiye’de kümülasyon maddeleri yerine “Menşe kümülasyonu” olarak tek maddede toplanmıştır. 

Ø  Önceki Protokolde belirtilen ve İsviçre (Liechtenstein dâhil), İzlanda, Norveç, Türkiye veya Avrupa Birliği veya Ek-4’te listelenen bir ülke menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle Birleşik Krallık’ta elde edilen ürünler yetersiz işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmalan şartıyla, Birleşik Krallık menşeli olarak kabul edileceği hususu düzenlenerek bünyelerine Avrupa Birliği menşeli girdiler dahil edilerek ve yetersiz işlem ve işçiliğin ötesine geçilerek taraf ülke menşeli kabul edileceği belirtilmiştir.

Ø  Önceki Protokolde  EK-4’de yer alan ülkelerle kümülasyon yapma imkanı kaldırılmıştır.

Ø  Menşeli olmayan girdiler üzerinde yapılacak üretimde bir Tarafta gerçekleştirilen üretimin, ürünün diğer Taraf menşeli olup olmadığının belirlenmesinde yapılacak menşe beyanı  için tedarikçi beyanının veya menşeli olmayan girdileri detaylı şekilde tanımlayan eşdeğer belgenin kabul edileceği belirtilmiştir.

Ø  Önceki protokolde yer alan ve kümülasyonda 50 ila 63’üncü Fasıllarda sınıflandırılan ürünleri hariç tutan maddeye yeni protokolde yer verilmemiştir.

2.    Gümrük vergilerinde geri ödeme veya muafiyetler kısmında yapılan değişiklikler:

Ø  İhracatı gerçekleştiren Taraf’ta imalatta kullanılan girdilere uygulanabilen gümrük vergilerinde geri ödeme veya muafiyetlere ilişkin yasağa yeni protokolde yer verilmemiş olup anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde geri ödeme ve dahilde işleme uygulamalarının gözden geçirileceği belirtilmiştir.

Ø  Önceki protokolde Fasıl 50 ila 63’te sınıflandırılan ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya muafiyeti yasağı kaldırılmıştır.

Söz konusu menşe protokolünü bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.