Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 14 Ağustos 2023Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır.

23.07.2023 tarihli ve 32257 sayılı Resmi Gazete’ de Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması çerçevesinde eşyanın tercihli menşeinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirtilmiş olup anılan Yönetmeliğin bazı maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

·         Eşyanın tamamen taraf ülkelerden birinde üretilmesi veya taraf ülkede yeterli işlem ve işçiliğe tabii tutulması durumunda eşyanın o ülke menşeli sayılacağı,

·         Menşe ispatı için TR-UAE Menşe İspat Belgesi veya Menşe Beyanı'nın kullanılacağı ve bu belgelerin yalnızca İngilizce dilinde, gümrük mevzuatına uygun olarak hazırlanacağı,

·         Belge geçerlilik süresinin düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl olacağı,

·         Elektronik sistem üzerinde TR-UAE Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için gerekli belgelerin ve bilgilerin elektronik sisteme yükleneceği,

·         Vizesi onaylanan TR-UAE Menşe İspat Belgelerinin "Endorsement" (Onay) alanına gümrük beyanname numarası, belgeyi onaylayan gümrük idaresinin adı, mühür veya kaşe ve vize tarihinin ekleneceği,

·         TR-UAE Menşe İspat Belgesi'nin sonradan veya ikinci nüsha olarak da düzenlenebileceği,

·         Onaylanmış ihracatçıların menşe beyanı düzenleyebileceği,

·         Menşe Beyanı'nın ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında veya ithalatından itibaren bir yıl içerisinde ithalatçı Taraf ülkeye ibrazı koşuluyla hazırlanabileceği,

·         Bakanlığın, sık sevkiyat yapan, menşe statüsü ve Yönetmelik hükümlerini yerine getiren, suç işlememiş ve denetlemeye imkan veren kayıtlara sahip olan gerçek ve tüzel kişilere Menşe Beyanını hazırlama yetkisi verebileceği,

·         Üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlenen satış faturalarının, eşyanın Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmesi koşuluyla kabul edileceği,

·         Üçüncü ülkelerde düzenlenmiş faturaların menşe ispat belgesinin düzenlendiği tarihte mevcut olmadığı istisnai durumlarda, menşe ispat belgesini düzenleyen ihracatçı tarafından fatura numarası ve fatura tarihinin TR-UAE Menşe İspat Belgesinin ilgili kutusuna doldurulacağı,

·         Türkiye’de veya BAE’de bulunan serbest bölgede üretilen eşyanın, tatbik edilmiş olan işçilik veya işlemin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması ve eşyanın bu Yönetmeliğin diğer gerekliliklerini yerine getirmesi koşuluyla menşeli olarak değerlendirileceği ve TR-UAE Menşe İspat Belgesi'nin ilgili gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, Menşe Beyanı'nın ise ihracatçı tarafından düzenleneceği

belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.