Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun KDV Oranları Konulu Yazısı Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 15 Haziran 2022Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 779256 sayılı, 08.06.2022 tarihli, “KDV Oranları” konulu cevap yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda, 5539 karar sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” doğrultusunda %18 KDV ile ithalatı ve satışı gerçekleştirilen Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) kayıtlı ürünlerin bu vergi kapsamında tıbbi cihaz olarak değerlendirilmesi gerekip gerekmeyeceği ve bu ürünlerin 01.04.2022 itibariyle KDV oranı %8 olarak satılıp satılamayacağı hususunda aşağıdaki açıklamanın yapıldığı belirtilmiştir;

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yazısına göre,

§  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin (2017/745) ve İn vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin (2017/746) kayıtla ilgili hükümleri gereğince; ülkemizde yerleşik bulunan üretici ve ithalatçı firmaların, bayilerinin ve anılan yönetmelikler kapsamında bulunan tıbbi cihazların, Sağlık Bakanlığı tıbbi cihaz kayıt sistemine (12.06.2017 tarihinden önce için TİTUBB, 12.06.2017 tarihinden sonra, Ürün Takip Sistemi (ÜTS)) kayıt süreçlerinin tamamlanmış olması ve sistemde kayıtlı olarak görünmesi gerektiği,

§  Piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” ile düzenlenen mezkûr mevzuat uyarınca gerçek kişi ve tüzel kişiler tarafından bir tıbbi cihazın piyasada satışının yapılabilmesi için ilgili işletmelerin “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” ne sahip olmaları gerektiği,

belirtilmiştir.

Bu bağlamda, ÜTS’de kayıtlı olan her bir ürün kaydı, münferit olarak cihaz kaydını ifade ettiği, KDV oranlarına ilişkin olarak yukarıda anılan 5539 sayılı Karar hükümleri doğrultusunda ilgili iş ve işlemlerin tesis edilmesi, bu kapsamda tereddüt oluşan hususlara ilişkin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurulması gerektiği belirtilmiştir.

Yazı, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.