Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışlarda Kredi, Sigorta Ve Garanti Desteği Sağlayacak

Yayınlanma Tarihi: 31 Ocak 2018Özet: 31.12.2018 tarihli ve 30642  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin Kredi, Sigorta Ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ ile mal ve/veya hizmet satışı yükümlülüğünden doğan taahhüdün kapatılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda;

Açıklamalar

  • Üretim ruhsatı sahibi kullanıcılarca üretilen Türk malları ve/veya sunulan hizmetlerin üçüncü ülkeye (Türkiye'deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç)  satışlarının arttırılmasına yönelik olarak sevk öncesi ve/veya sevk sonrası aşamalarında, bu kullanıcılara üretim, yatırım veya işletme sermayesi ihtiyaçları için,

  • Bakım-onarım ruhsatı sahibi kullanıcılar tarafından sunulan hizmetlerin üçüncü ülkeye (Türkiye'deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç)  satışlarının arttırılmasına yönelik olarak sevk öncesi ve/veya sevk sonrası aşamalarında, bu kullanıcılara üretim, yatırım veya işletme sermayesi ihtiyaçları için,

  • Alım-satım ruhsatı sahibi kullanıcılar tarafından Serbest Bölgeden veya Türkiye'den temin edilen Türk mallarının Serbest Bölgelerden üçüncü ülkeye (Türkiye'deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç)  satışlarının arttırılmasına yönelik olarak, sevk öncesi ve/veya sevk sonrası aşamalarında, bu kullanıcılara işletme sermayesi ihtiyaçları için,
 
kredi, sigorta ve garanti desteği sağlanacağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde(31.12.2018) yürürlüğe girecektir.

Ek- Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin Kredi, Sigorta Ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.