Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkındaki Genelgenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 23 Aralık 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 21.12.2021 tarihli, 2021/34 sayılı, 2012/14 Sayılı Genelge'nin Yürürlükten Kaldırılması konulu genelgesi yayımlanmıştır.

Söz konusu genelge ile, 4919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 27.02.2012 tarihli ve 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar’ın yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

 

Kaldırılan Genelge’ye göre sigaraların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transitine; her bir paket ve ambalajında, dış paketleme ile etiketlerinde ve boş sigara paketleri üzerinde varış ülkesinin resmi dil veya dillerinde uyarıcı işaretleri bulunması kaydıyla izin verileceği ancak Türkiye üzerinden transiti yapılacak sigaralar üzerinde yer alacak uyarıcı işaretlerin her ülkenin kendi iç mevzuatı çerçevesinde farklılıklar arz ettiği göz önünde bulundurulduğu belirtilmekte ve söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasında Genelgede belirtilen işlemler yapılmaktaydı.

 

Genelge, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.