Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylandığı Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 14 Nisan 202207.04.2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmi Gazete’ de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar (Karar No: 5392) yayımlanmıştır.

Söz konusu karar ile Türkiye Cumhuriyeti ile Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasın karar verilmiş olup; karara ait usul ve esaslardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

·       Tarafların ticareti geliştirme, karşılıklı yatırım, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, balıkçılık ve ormancılık, enerji ve mineral kaynaklar, sanayi ve KOBİ’leri geliştirme, bilim ve teknoloji, turizm geliştirme ve İnsan kaynaklarını geliştirme gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmesi,

·       Tarafların, GATT/DTÖ yükümlülükleri ve ulusal mevzuatları ile uyumlu olarak, iki ülke arasındaki mal ihracatı ve ithalatına konu gümrük vergileri, resim ve diğer harçlara ilişkin birbirlerine en çok kayrılan ülke statüsü vereceği,

·       İki ülke arasında mübadele edilecek mal ve hizmetlere ilişkin tüm ödemelerin, her iki ülkede yürürlükte bulunan kambiyo kanunları ve yönetmeliklere uygun olarak serbest konvertibl para birimleri üzerinden yapılacağı,

·       Belirtilen alanlarda ticaret ve işbirliğini güçlendirmek adına Taraflar, ilgili firma ve kuruluşlarını, sergi, fuar ve diğer tanıtıcı faaliyetlere katılım ve iki ülke arasında ticaret heyeti organizasyonları ile özel sektör temasları için teşvik edecek olup; Tarafların her biri, kendi ülkesinde gerçekleştireceği milli sergi organizasyonlarını mümkün olduğu ölçüde kolaylaştıracağı,

·       Tarafların, ulusal mevzuatlarına uygun olarak , fuarlar sergiler, heyetler ve seminerler gibi ticari tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere geçici olarak ithal edilen mal ve ekipmanların, ticari işlemlere tabi tutulmasını ver sergilendikten sonra tekrar ihraç edilmesi kaydıyla, gümrük vergileri, resim ve diğer harçlardan muaf tutulması konusunda mutabıklarını teyit etmesi gerektiği,

·       Tarafların, Bakanlar düzeyinde bir Türkiye-Zimbabve Karma Ekonomik Komisyonunu bu anlaşma ile kuracağı, bununla beraber anlaşmanın yerine getirilmesini denetleyecek, ikili ticaretin teşvik edilmesi ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve bu kapsamda ortaya çıkabilecek zorlukların eke alınması için gerekli teklifleri yapacak olup; Komisyonun dönüşümlü olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Zimbabve Cumhuriyeti’nde Taraflardan birinin talebi üzerine toplanacağı,

belirtilmiştir.

Anlaşma Tarafların anılan belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal prosedürlerinin tamamlandığına dair birbirlerine diplomatik kanallarla yaptıkları son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek olup 5 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Anlaşma feshedilmediği sürece geçerliliği 1 yıllık sürelerle kendiliğinden yenilenecektir.

Söz konusu kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.