Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Anlaşması’nda Yer Alan Vergi İstisnalarına İlişkin Hükümlerin Uygulama Usul ve Esasları Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 05 Mayıs 2023Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Anlaşması’nda Yer Alan Vergi İstisnalarına İlişkin Hükümlerin Uygulama Usul ve Esasları Belirtilmiştir.

24.04.2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmi Gazete’de “Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)’’ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile IPA III Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması’nda yer alan vergi istisnalarına ilişkin hükümlerin uygulama usul ve esasları belirtilmiştir.

Bu kapsamda, bir sektörel anlaşmada ya da finansman anlaşmasında aksi öngörülmediği sürece, vergi, resim ve eşdeğer etkiye sahip harçların IPA III programları veya başka bir Birlik aracı kapsamında uygulanabilir olmadığı, bu kuralın aynı zamanda IPA III yararlanıcısı veya diğer ortak finansman kuruluşları tarafından sağlanan ve bunun yanı sıra gerçek veya tüzel kişilerin aldığı IPA III mali yardımının alıcıları tarafından sağlanan ortak finansman veya diğer Birlik araçları kapsamındaki diğer finansmanlar için de geçerli olduğu ve buna göre AB veya Türkiye ile AB ortak katkısıyla finanse edilen ve Türkiye’de uygulanan sözleşmelerin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek vergiler, gümrük vergileri ve yükleri ve/veya eş etkiye sahip vergilerin mali yardımlardan finanse edilmeyeceği belirtilmiştir.

İlgili Tebliğde, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası ve uygulaması, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası ve uygulaması, amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) ile ilgili hususlar, gelir ve kurumlar vergisi istisnası ve uygulaması, veraset ve intikal vergisi muafiyeti ve uygulaması, damga vergisi ile harç istisnası ve uygulaması, özel iletişim vergisi (ÖİV) istisnası ve uygulaması, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) istisnası ve uygulaması, ithalat işlemlerinde vergi istisnası ve uygulaması gibi başlıklara yer verilmiştir.

Birlik Yüklenicisi tarafından Birlik Sözleşmesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinin gümrük veya ithalat vergileri, harçları, KDV, ÖTV ve diğer benzeri vergi ve harçlardan istisna olduğu ve bu istisnanın sadece Birlik Sözleşmesi kapsamında Birlik Yüklenicisi tarafından tedarik edilen eşya, verilen hizmetler veya yapılan işlere ilişkin olarak yapılan ithalatta uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Birlik Yüklenicisi tarafından ithal edilecek eşyaya ilişkin bilgileri içeren İthal Edilecek Eşya Listesinin düzenlenmesi ve düzenlenen bu listedeki eşyanın Birlik Sözleşmesi kapsamında olduğunun Hibe Yararlanıcısına/Nihai Hibe Yararlanıcısına onaylatılması ve bu liste ile birlikte vergi idaresi tarafından kendisine verilen KDV İstisna Sertifikasının bir örneğinin ilgili Gümrük İdaresine ibraz edilmesi halinde, söz konusu listede yer alan eşyanın, gümrük veya ithalat vergileri, harçları, KDV, ÖTV ve diğer benzeri vergi ve harçlardan istisna olarak ithal edilebileceği belirtilmiştir.

Buna ek olarak, Birlik Sözleşmesi kapsamında yapılan ithalatın kredili olması ya da kredi kullanımı söz konusu olduğu durumda bu kredili işlem sebebi ile bir ek yükümlülük olarak ithalat sırasında yürürlükte bulunan mevzuat gereğince Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılacağı ve bu nedenle ithalat işlemleri sırasında ödenmesi gereken KKDF’nin, IPA III Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması kapsamında istisna olarak uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.