Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 02 Mart 2023Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

23.02.2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete ’de “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6833)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile Bakanlık tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere muhalefet 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile ek ve tadillerine muhalefet sayılacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esaslarına dayanarak Türkiye’den ihracının serbest olduğu ve işlenmiş kıymetli madenler, kıymetli taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esaslarına dayanarak Türkiye’ye ithalinin serbest olduğu belirtilmiştir.

Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali ve ihracı aşağıdaki esaslara dayanarak gerçekleştirildiği

          Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini ve ihracını sadece Merkez Bankası ve kıymetli maden aracıların yapabileceği ve ithal edilen kıymetli madenlerin 3 iş günü içerisinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye teslimatının zorunluluğu,

          Dahilde İşleme Kararı kapsamında standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatına sadece Merkez Bankası ve kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla izin verildiği,

          Dahilde İşleme Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinin serbest olduğu,

          Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen ithalatta, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş.’ye teslim şartının bulunmayıp, üç iş günü içerisinde bu kuruluşların Borsaya yazılı olarak bilgi verme zorunluluğu,

          Yurt dışından getirilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin sadece Merkez Bankası ve kıymetli madenler aracı kuruluşları kendi mevzuatlarındaki hükümlere saklı kalmak kaydıyla kendi ad ve hesaplarına göre gümrük antrepolarına konulmasının mümkün olduğu ve işlenmemiş kıymetli madenlerin gümrük antrepolarında muhafaza edilmesi halinde üç iş günü içerisinde Borsaya yazılı olarak bildiri zorunluluğu,

          Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin, Serbest Bölgeler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince serbest bölgeye getirilebileceği, serbest bölgeye kıymetli maden ithal eden kişilerin durumu üç iş günü içerisinde İstanbul Borsaya yazılı olarak bildiri zorunluluğu ve kıymetli madenler aracı kurumlarının, Merkez Bankası düzenlemeleri ve kendi mevzuatlarına saklı kalmak kaydıyla, kendi ad ve hesaplarına işlenmemiş kıymetli madenlerinin serbest bölgeden ithal edilmesinin mümkün olduğu

belirtilmiştir.

İşlenmiş kıymetli madenler, kıymetli taşlar ve eşyaların yurt içinde alımı ve satımı aşağıdaki esaslar dayanarak gerçekleştirildiği

          Yurt içinde sadece Darphane, Bakanlık tarafından faaliyet izni verilmiş rafineriler ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesi’nde yer alan dışarıda yerleşik rafinelerce üretilmiş standart işlenmemiş kıymetli madenler alım satımının mümkün olduğu,

          Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ve basılı kıymetli madenlerin, yurt içinde kendi mevzuatlarındaki hükümlere saklı kalmak kaydıyla, sadece Bakanlık tarafından faaliyet izni verilen rafineriler, kıymetli madenler aracı kuruluşları ve yetkili müesseseler ile Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliği’nde tanımlanan ve Ticaret Bakanlığınca izin verilen kuyum işletmeleri tarafından alım satımının yapılabileceği,

 

          Türkiye’de Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri dışındaki yerleşik gerçek kişilere standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin satımının yapılmadığı,

          Yurt içinde sadece Bakanlıkça faaliyet izni verilen rafineriler ile Darphane tarafından üretilen basılı kıymetli madenlerin alımı satımının yapıldığı,

          Türkiye’de yerleşik kişilerin Bakanlıkça faaliyet izni verilen rafineriler, Rafineriler Listesi’nde yer alan dışarıda yerleşik rafineriler ve Darphane tarafından üretilmiş standart işlenmemiş kıymetli madenleri sadece Bakanlıkça faaliyet izni verilen rafineriler, kıymetli madenler aracı kuruluşları, yetkili müesseseler ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinden almaları ve satmalarının serbest olduğu,

          Türkiye’de yerleşik kişilerin Bakanlıkça faaliyet izni verilen rafineriler ile Darphane tarafından üretilmiş basılı kıymetli madenleri sadece Bakanlıkça faaliyet izni verilen rafineriler, kıymetli madenler aracı kuruluşları, yetkili müesseseler ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinden almaları ve satmalarının serbest olduğu,

          Basılı kıymetli madenler dışında kalan işlenmiş madenlerin, kıymetli taşların ve eşyaların yurt içinde alımının ve satımının serbest olduğu,

          Borsa İstanbul A.Ş. tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içinde üretilen her çeşit ve şekildeki kıymetli madenlerin cevherden alım satım işlemlerinin Borsada yapıldığı

belirtilmiştir.

Bunlara ek olarak yolcular beraberinde getirdikleri kendilerine ait değeri 15.000 ABD dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşya niteliğindeki kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları Türkiye’ye getirebilecekleri ve yurtdışına çıkarabilecekleri fakat bu ziynet eşyanın değerinin 15.000 ABD dolarını aşması durumunda yurtdışına çıkarılması, girişte beyan edilip edilmediğine veya Türkiye’de satın alındığını tevsik etme şartına bağlı olduğu belirtilmiştir.

Karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olup Kararın 1. maddesi ve 3. maddesi 01.07.2023 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde (23.02.2023) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.