Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No : 2021-32/63) yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 10 Kasım 2021Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Kıymetli Maden İthaline İlişkin Yeni Düzenleme Getirilmiştir.

06.11.2021 Tarihli 31651 Sayılı Resmi Gazete’ de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No : 2021-32/63) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yapılan her bir ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak kaydıyla standart işlenmemiş kıymetli maden ithalinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda faaliyete geçecek ithalat işlemlerinde, ithalatçı tarafından asgari olarak standart işlenmemiş kıymetli madenin formu (külçe/bar/granül), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunlu kılınmıştır.

Ek olarak kıymetli madenler aracı kuruluşlarına Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirdikleri standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatı için; ithal edilen kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunluluğu getirilmiştir.

Ayrıca Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 68860672 numaralı, 05.11.2021 tarihli, ve 2021/29 sayılı Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali konulu genelgesinde 25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelgeye yukarıda yer alan hususların eklendiği belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (06.11.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com  elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.