Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğ’inde Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğ’inde Değişiklik Yapılmıştır.

Tarın ve Orman Bakanlığı tarafından 08.04.2023 tarihli ve 32157 sayılı Resmi Gazete’ de Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2017/26)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/23) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile

      Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2017/26)’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yapılan değişiklik ile etikette tat ve/veya kokuya ilişkin duyusal özelliklerin 20.11.2014 tarihli ve 29181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2014/53)’nin duyusal özelliklere ilişkin Ek-11’inde yer alan metoda göre değerlendirilmiş olması koşuluyla sadece natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağı için kullanılacağı,

      Aynı Tebliğe eklenen Geçici 2. Madde ile Tebliğin yayımı tarihinden önce piyasaya sürülen ve tavsiye tüketim tarihi 31.12.2024 tarihine kadar olan rafine ve riviera zeytinyağlarından, Delta-7-Stigmastenol değeri %0,5 ile %0,8 aralığında olanlar, diğer tüm parametrelerin bu Tebliğde yer alan değerlere uygun olması şartıyla raf ömrü boyunca piyasada kalmaya devam edebilecekleri

belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (08.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.