Türk Devletleri Teşkilatı Hükümetleri Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulmasına İlişkin Anlaşma Onaylanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 16 Haziran 2023Türk Devletleri Teşkilatı Hükümetleri Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulmasına İlişkin Anlaşma Onaylanmıştır.

09.05.2023 tarihli ve 32185 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Devletleri Teşkilatı Hükümetleri Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7237)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Özbekistan ve Türkiye arasında dolaşımda bulunan eşya ve taşıtların gümrük kontrollerinin yürütülmesine dair koşulların azaltılması ve basitleştirilmesine ilişkin şartların belirlenmesi amacıyla ve Basitleştirilmiş Gümrük Hattının (BGH) geliştirilmesi ve güvenliğinin sağlanabilmesi için onaylandığı belirtilmiştir.

Gümrük Hattından yararlanan tarafların gerçekleştirdiği sevkiyatlar üzerinden gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen, tüm taşımacılık yöntemleri ve her tür eşya için geçerli olan ortak bir uygulama şeklinde yürütüleceği belirtilmiş olup; taraf devletlerin ulusal mevzuatına uygun olarak şekilde gümrük işlemlerinin tamamlanmasında öncelik sağlanması, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, taraf devletlerin gümrük idareleri tarafından elde edilen bilgi ve belgelerin kullanımına yönelik hususlar belirtilmiştir.

Anlaşma hükümleri, depozitör olan Türk Devletleri Teşkilatı Sekreteryası tarafından diğer taraflara, tüm tarafların bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal prosedürleri tamamladığını bildirdiği tarihi izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.