TUR-PAK Menşe İspat Belgesi’nin Sonradan Düzenlenebileceği Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 22 Mayıs 2023TUR-PAK Menşe İspat Belgesi’nin Sonradan Düzenlenebileceği Belirtilmiştir.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 04.05.2023 tarihli 85092710 sayılı “TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin Sonradan Verilmesi” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile Türkiye ve Pakistan arasındaki Mal Ticareti Anlaşması kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanacak ürünlerin tercihli menşei yönetmeliğinin Ek-III’ünde yer alan TUR-PAK Menşe İspat Belgesinin ibrazıyla tevsik edilmekte olduğu, Türkiye’de düzenlenecek TUR-PAK Menşe İspat Belgelerine ilişkin başvuru, onay ve vize işlemlerinin Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden gerçekleştirileceği ve TUR-PAK Menşe İspat Belgesi’nin önümüzdeki günlerde MEDOS’a aktarılmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.

Buna ek olarak, 1 Mayıs 2023 ile TUR-PAK Menşe İspat Belgesi’nin MEDOS’a aktarılacağı tarih arasında kalan dönemde Türkiye’den Pakistan’a ihraç edilen ve Anlaşma kapsamında tercihli tarifeden yararlanacak eşyalar için, belgenin MEDOS’a entegrasyonu tamamlandıktan sonra “Issued Retrospectively” (Sonradan Verilmiştir) ibaresiyle sonradan TUR-PAK Menşe İspat Belgesi’nin düzenlenebileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.