Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete' de 2019/12 sayılı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak Ek-1'de yer alan ürünlerin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiş olup bu kapsamdaki ürünlerin listesi ekte belirtilmiştir.

Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacaktır. Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenecektir.

İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği de dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumlu olduğu belirtilmiştir.

TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 04.02.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/12 sayılı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.