TSE-CE Üretim Girdisi Muafiyeti Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 11 Mart 2024TSE-CE Üretim Girdisi Muafiyeti Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Belirtilmiştir.

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün 07.02.2024 tarihli ve E-64822600-599-5497384 sayılı “Üretim Girdisi Muafiyetleri” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile Üretim Girdisi TSE-CE Muafiyeti başvurularına ilişkin Genelgeler kapsamında üretim girdisi muafiyeti başvurusunda bulunacak firmaların;

·        Bakanlığın görev ve yetki alanında yer almayan nihai ürünlerde kullanılacak girdi  ürünler için firmaların doğrudan üretim girdisi muafiyeti başvurusunda bulunamayacağı,

·        Söz konusu ürünlere yönelik üretim girdisi muafiyeti başvurusu yapılabilmesi için firmalar tarafından öncelikle Türk Standartları Enstitüsünce (TSE) düzenlenen Üretim Girdi Muafiyeti Ön İnceleme Raporunun sunulacağı,

·        Bakanlığın görev ve yetki alanında yer alan ancak Bakanlık tarafından uygun görülmeyen/reddedilen ürünler için TSE Üretim Girdi Muafiyeti Ön İnceleme Raporu olsa dahi başvurunun kabul edilmeyeceği,

·        Ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygunluğu ve güvenli olduğuna ilişkin doğrulamanın bu rapor vasıtasıyla belgelenmesi ve başvuru için gerekli diğer belgeler ile birlikte başvuru aşamasında yükleneceği,

·        Başvuruların 30/11/2024 günü mesai bitimine kadar devam edeceği,

·        Başvuru sahiplerinin sisteme yüklemesi gereken belgeleri eksik veya hatalı yüklemesi durumunda ilave talepler e-posta veya elden (dilekçe, yazı, vb.) kabul edilmeyeceği ve mevcut başvurunun iptal edileceği,

·        Başvuruya konu girdi ürünün, nihai ürünün esas fonksiyonuna/kullanım amacına ilişkin bir bileşeni olması, nihai ürünün uygunluk değerlendirme prosedürüne esas bileşeni olmayan nihai ürünü tamamlayıcı yan ürün/aksesuar niteliği taşıyan ürünlere üretim girdisi muafiyeti düzenlenmeyeceği,

·        Üretim girdisi muafiyetine konu ve teknik düzenlemesine uygun olmayan/güvensiz ürünlere yönelik ilave yaptırım hükümlerinin yürütüleceği, 

·        7223 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanan sanayicilerin, idari yaptırıma konu yükümlülüklerini yerine getirene kadar muafiyetten yararlanamayacakları, 

·        Firmaların, üretim girdisi muafiyet yazısı kullanarak ithal ettiği girdi ürünlerin doğrudan piyasaya arz edildiğinin tespit edilmesi halinde firmanın bir daha üretim girdisi muafiyetinden yararlanamayacağı,

 

hususlarına dikkat etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.