TRT Bandrol Ücretlerinde Değişiklik Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 09 Haziran 2022Cumhurbaşkanlığı tarafından 25.05.2022 tarihli ve 31847 sayılı, “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar İle Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlamıştır.

Söz konusu karar ile, 15/6/2015 tarihli ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararın ekinde yer alan bandrole tabi cihazlar ve bandrol oranlarına ilişkin listenin aşağıdaki şekilde değiştirildiği belirtilmiştir.

Ek olarak listeye yeni eklenen ve çıkarılan cihazlar tablo üzerinde belirtilmiştir.

BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI

CİHAZIN CİNSİ

GTİP

ESKİ ORAN (%)

 

YENİ ORAN (%)

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

1- Televizyon

8528.72
8528.73

16

 

16

2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar,  radyo tuner kartları dahil)

85.27

16

 

 

16

3- Video

8521.10

16

16

4- Birleşik cihazlar


a) Video-televizyon-radyo
b) Video-televizyon
c) Radyo-televizyon
ç) Müzik setleri ve benzerleri

85.19
8527.13
8527.91
8521.10
8528.72
8528.73

16

 

 

 

 

16

5- Cep telefonları ve Akıllı saatler (SIM kartı
bulunan modeller)(eklendi)

8517.13.00.00.00
8517.14.00.00.01
8517.14.00.00.19

10

 

12

6- Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar

8471.30
8471.41
8471.49
8471.50

2

 

4

7- Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar)

a) Kara taşıtları 

b) Diğer taşıtlar

 

87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.09, 87.11, 8716.10 

86.01, 86.02, 88.01, 88.02, 89.01, 89.02, 89.03, 89.04, 89.05, 8906.90

 

 

0,4

 

0,01

 

 

0,8

 

0,02

8- Video görüntü veya ekranı içerecek şekilde tasarlanmamış olanlar (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tüner kartları dahil)

8528.71

10

 

 

12

9- Diğer cihazlar
1) Radyolu ve/veya TV 'li ışıldak
2) Radyolu kulaklık
3) Radyolu fotoğraf makinesi
4) Radyolu adımsayar
5) Radyolu kalemler
6) Radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri
7) Navigasyon cihazları
8) Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları
9) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları
10) DVD-VCD player ve benzerleri
11) Cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri
12) Ev sinema sistemleri
13) Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları
14) Akıllı kol saatleri

3922.10.00.00.11
3922.10.00.00.12
69.10
8418.10
8418.21
8418.29
8521.90

8525.80.30.00.00 (çıkarıldı)
8525.81.00.00.00 (eklendi)
8525.82.00.00.00 (eklendi)
8525.83.00.00.00 (eklendi)
8525.89.00.00.00 (eklendi)

8526.91.80.00.19
8527.13.00.00.00
8527.19.00.00.00
8527.99.00.00.00
8528.59.00.00.00
8528.72
8528.73
9019.10.90.00.13
9506.91.10.00.00
9506.91.90.00.00
8517.62.00.90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

10- Her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar

 

0

 

0

 

Karar hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (25.05.2022) yürürlüğe girer.

Söz konusu kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.