TRT Bandrol Ücretine İlişkin Geri Verme Kararlarında TRT Kurumuna Bildirim Yapılması Gerektiği Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 12 Mayıs 2022Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 74088843 sayılı, 22.04.2022 tarihli, “TRT Bandrol Ücretleri Geri Verme” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda, TRT bandrol ücretinin geri verilmesine yönelik işlemlerde tekdüzeliğin sağlanabilmesi için aşağıdaki açıklamaların yapıldığı belirtilmiştir;

·       Geri verme talebine konu TRT bandrol ücretlerine ilişkin yükümlü başvurularının gecikme olmaksızın TRT Genel Müdürlüğüne iletilmesi ve yapılan işlem hakkında yükümlüye bilgi verilmesi gerektiği,

·       Geri verme talebi ile ilgili işlemin dava konusu olması ve gümrük idaresinin hasım olarak gösterilmesi durumunda, yanlış hasım gösterilmesi nedeniyle hasım düzeltilmesinin mahkemeden talep edilmesi, söz konusu dava ile ilgili olarak TRT Genel Müdürlüğüne de gecikmeksizin bilgilendirilmesi gerektiği,

·       Mahkemeden hasım düzeltilmesi talep edilmesine rağmen gümrük idaresinin hasım olarak kalmaya devam ettiği ve mahkeme kararının yükümlü lehine sonuçlandığı durumda, mahkeme kararlarının gecikmeksizin uygulanması ve idare tarafından tesis edilecek işlemin, kararın idareye tebliğ tarihinden itibaren otuz günü geçmemesi gerektiği ve TRT bandrol ücretlerinin iadesinin TRT tarafından yapılması nedeniyle, mahkeme kararının gecikmeksizin uygulanmak üzere anılan Kurumuna iletilmesi gerektiği,

·       Beyanname iptali, mahrece iade gibi durumlar nedeniyle gümrük vergilerinin geri verilmesine ilişkin bir durumun oluşması halinde gümrük idaresince geri vermeye ilişkin alınan kararın, bandrol ücretleri yönüyle işlem yapılmak üzere TRT'ye bildirilmesi gerektiği,

belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.