Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları Hakkında Düzenleme Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 14 Nisan 2022Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 04.04.2022 tarihli, 73283416 sayılı ve “Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları” konulu Genelgesi (2022/7) yayımlanmıştır.

Söz konusu genelge ile aşağıdaki hususlar belirtilmiştir:

 

·       Transit beyannamelerine ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları hakkında;

 

Ø  Özet beyanın tespitinin giriş gümrük idaresince yapılması gerektiği, özet beyan eksiklik/fazlalık tespiti ve takibatının giriş gümrük idarelerince yapılacağı ve takibatın eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce başlatılacağı,

Ø  Transit rejimi kapsamında transit beyannamesi ile giriş gümrük idaresinden varış gümrük idaresine sevk edilen eşyada varış gümrük idaresince farklılık tespit edilmesi durumunda, varış gümrük idaresinde özet beyan eksiklik/fazlalık takibatı yapılmasının söz konusu olmadığı,

Ø  TIR karnesi kapsamındaki eşyada tespit edilen eksiklik veya fazlalıklara ilişkin takibatın, TIR karnesine ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılacağı,

Ø  Transit rejimi kapsamında taşınan eşya için varış gümrük idaresince yapılan muayene sonucunda eşyada beyana aykırılık çıkması halinde, Gümrük Yönetmeliği’nin 239. ve 242. maddeleri uyarınca işlem yapılacağı,           

Ø  TIR karnesi kapsamındaki eşyada tespit edilen eksiklik veya fazlalıklara ilişkin takibatlarda Gümrük Genel Tebliğ (Seri No: 1)'nin 34. maddesi uyarınca işlem yapılacağı,

bildirilmiştir.

 

·       Tır ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan teslim  kayıtlarının iptali hakkında;

 

Ø  BİLGE sisteminde otomatik olarak oluşturulan ve yükümlü hatasından kaynaklanmayan kayıtların iptalinde; Gümrük Yönetmeliğinin (82) numaralı ekinin 3. maddesinde yer alan “Özet beyan iptali (yükümlünün hatasından kaynaklanması hali)” durumunda uygulanan Gümrük Kanununun 241. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki usulsüzlük cezasının uygulanamayacağı belirtilmiştir.

 

·       Transit süre aşımlarında uygulanan idari para cezası hakkında;

 

Ø  Gümrük Yönetmeliğinin (82) numaralı ekinin 43. maddesinde yer alan “Varış bildiriminin, taşıma aracının eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaşmasından sonraki altı saatten daha sonra verilmesi.” hükmü uyarınca Gümrük Kanununun 241. maddesinin 1. fıkrası kapsamında usulsüzlük cezasının uygulanamayacağı, transit sürelerinin ne kadar aşıldığına bağlı olarak aynı Kanunun 241/3/e, 241/4/d, 241/5/a veya 241/6/c maddeleri uyarınca idari para cezasının uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.