TPS-Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti ile İştigal Edildiğine Dair Genelge Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 2023TPS-Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti ile İştigal Edildiğine Dair Genelge Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 08.02.2023 tarihli ve 82526513 sayılı “TPS-Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması açısından Tek Pencere Sistemi yaygınlaştırma çalıştırmalarının devam ettiği belirtilmiş olup Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenen Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti ile İştigal Edildiğine Dair Belgenin Tek Pencere Sistemi'ne alınmasının uygun bulunduğu belirtiliştir.

Buna ek olarak söz konusu belgenin düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda listelenmiştir.

·         1096 kodlu Söz konusu belgeye ilişkin bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri aracılığıyla Bakanlığa Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik ortamda iletileceği,

·         İletilen bilgilere ilişkin Tek Pencere Sistemi tarafından 23 haneli gümrük belge numarası oluşturulacak olup söz konusu belge numarasının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri tarafından yükümlüye gösterileceği,

·         Yükümlü tarafından söz konusu araçların ithalatında gümrük beyannamesinde OTV2M (Distribütör harici ithalatçılar (münferit ithalatçı) için) muafiyet kodu seçilerek TPS tarafından oluşturulan 23 haneli belge numarası/satır numarası (Örnek: Referans No: 23000000001096000000001/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edileceği

·         Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacağı

belirtilmiştir.

Söz konusu Genelge Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.