TOKI ve TER-2 Kodlu Geçici Depolama Alanlarının Liman Sahası Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Yazı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 05 Mayıs 2023TOKI ve TER-2 Kodlu Geçici Depolama Alanlarının Liman Sahası Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Yazı Yayımlanmıştır.

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğü’nün 13.04.2023 tarihli 84583553 sayılı “MIP-Geçici Depolama Alanlarının(TOKİ Saha ve TER-2 Sahanın) Liman Sahası Olarak Kabul Edilmesi Hakkında” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nin Ek-2 ve Ek-7 listelerinin her ikisinde yer alan ürünlerin resmi kontrollerinin ilk giriş noktasında yapılması gerektiğinden her iki listede yer alan ürünlerin ilk giriş noktasında zirai karantina kontrolleri yapılmadan TOKI (G0199) ve TER-2 (G0156) kodlu geçici depolama yerlerine indirilmesinin uygun görülmediği ancak söz konusu Tebliğ'in Ek-7 listesinde yer almayıp sadece Ek-2 listesinde yer alan ürünlerin TOKI (G0199) ve TER-2 (G0156) kodlu geçici depolama yerlerine indirilmesinde ve resmi kontrollerin bu alanlarda yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.

Buna ek olarak bazı ürünlerin öncelikle zirai karantina kontrollerinden geçirilerek gıda kontrolleri için uygun bulunması halinde TPS üzerinden 902 kodu ile nihai uygunluk verildiği, Ek-3 ve Ek-7 listelerinde yer alan ürünlerin resmi kontrollerinin ise ülkeye ilk giriş noktalarında yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.