Ticaret Bakanlığının Sorumluluğunda Bulunan Tüketici Ürünlerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 17 Şubat 202209.02.2022 tarihli ve 31745 sayılı Resmi Gazete’ de, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik ile, Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin güvenli ve teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak için yürütülecek piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 

·       Denetimlerin, ürünlere ve bu ürünlerin muhtemel kullanıcılarına ilişkin risk esaslı bir yaklaşımla Genel Müdürlük tarafından belirlenen denetim planı uyarınca bölge müdürlüğü tarafından yürütüleceği,

·       Denetime başlamadan önce, ürüne ilişkin daha önce denetim veya test yapılıp yapılmadığı gibi hususların ön incelemesinin tamamlanacağı.

·       Denetimlerin, teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler veya belgeler üzerinden inceleme, ilgili teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde yapılan inceleme, duyusal inceleme, test veya muayene ve ilgili mevzuat ve teknik düzenlemeler hakkında bilgilendirme ile yapılacağı

·       Denetmenin gerekli gördüğü takdirde, her türlü test veya muayeneyi yaptırmak üzere denetlenen ürünlerden numune alacağı

·       Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ürünün uygunsuz olduğunun tespit edilmesi durumunda test veya muayene giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderlerin iktisadi işletmeci tarafından karşılanacağı.

·        Denetlenen ürünlerin taşıdığı riski değerlendirmek, uygun olup olmadığını ve uygunsuzluk halinde uygulanacak idari yaptırımı belirlemek amacıyla bölge müdürlüğünce risk değerlendirme komisyonu oluşturulacağı ve risk değerlendirmesi yapılırken ilgili teknik mevzuat veya Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinin risk değerlendirmesine ilişkin hükümlerinin dikkate alınacağı

·       İthalatçı veya dağıtıcının ürünü kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz etmesi, piyasada bulundurması; ürünü teknik düzenlemesine veya Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirmesi halinde imalatçı olarak kabul edileceği,

·       Ürünün imalatçısı, yetkili temsilcisi veya ithalatçısının tespit edilemediği durumlarda, yapılan bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde imalatçı, yetkili temsilci veya ithalatçısının isim ve irtibat bilgilerini, bu bilgilere sahip değil ise tedarik zincirinde yer alan bir önceki iktisadi işletmecinin isim ve irtibat bilgilerini bildirmeyen dağıtıcının, imalatçı olarak kabul edileceği,

belirtilmiştir.

 

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (09.02.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.