Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 12.04.2022 tarihli ve 73722365 sayılı Türkiye – Güney Kore STA – Sonradan Kontrol konulu yazısı yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 27 Nisan 2022Türkiye ve Güney Kore Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamında Yapılan Sonradan Kontrol Sürecinin İki Ülke Arasındaki Ticari İlişkiye Zarar Vermeden Yürütülmesi  için Bölge Müdürlükleri Tarafından Özen Gösterilmesi Gereken Hususlar Belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 12.04.2022 tarihli ve 73722365 sayılı Türkiye – Güney Kore STA – Sonradan Kontrol konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile son dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nden Güney Kore Cumhuriyetine sonradan kontrol sürecinin işletilmesi için gönderilen menşe ispat belgelerinin sayısında yaşanan artışa ek olarak Güney Kore yetkili makamlarının idari kapasitesinin yetersiz olması, konuyu iki ülke arasındaki ticari ilişkilere zarar verecek boyuta taşımış olup; söz konusu sorunun çözümü yönünde Bölge Müdürlükleri tarafından aşağıda belirtilen hususlara özen gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

·       Türkiye’den Güney Kore'ye gönderilen sonradan kontrol taleplerinin sayısının azaltılabilmesi için, çok önemli şüphe halinde kontrol mekanizmasının işletileceği,

·       Aynı göndericiden aynı alıcıya gönderilen aynı cins eşya için ibraz edilen menşe ispat belgeleri ile ilgili halihazırda devam eden süreç tamamlanmadan, yeni bir sonradan kontrol talebinde bulunulmayacağı,

·       Sonradan kontrol talep yazılarının ekinde konşimento veya diğer taşıma belgelerinin kopyaları ve/veya tarih/sayı bilgilerinin bulunmaması nedeniyle ihracata konu eşya ile bağlantısının kurulamadığı gerekçesiyle, Güney Kore Gümrük İdaresinin talebi doğrultusunda, sonradan kontrol talep yazılarına konşimento veya diğer taşıma belgesi fotokopisinin ve/veya tarih/sayısının da eklenmeyeceği,

·       Farklı Bölge Müdürlüklerince aynı göndericiden aynı alıcıya gönderilen aynı cins eşya için ibraz edilen menşe ispat belgeleri için önceden yapılan sonradan kontrol taleplerinin takip edilebilmesi için Bölge Müdürlükleri arasında Güney Kore özelinde bir koordinasyon mekanizması kurulması; konu hakkında İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyon görevi görmesi, bu yazının imzalandığı tarih itibarıyla diğer Bölge Müdürlüklerince Güney Kore'ye gönderilen sonradan kontrol talep yazılarının birer örneğinin İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne de iletilmesi, böylece taleplerin takip edilerek tekrarların önüne geçileceği,

·       İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce tüm Bölge Müdürlüklerince Güney Kore'ye gönderilen sonradan kontrol talep yazılarının sayı ve tarihlerinin tablo haline getirilerek her ayın son mesai günü abmense@ticaret.gov.tr adresine iletileceği

belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.