Ticaret Bakanlığı Tarafından İthalat Denetimleri Süreçleri Hakkında Mevzuat Hükümlerince Gerekli Hassasiyetin Gösterilmesi Gerektiği Bildirilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Ticaret Bakanlığı Tarafından İthalat Denetimleri Süreçleri Hakkında Mevzuat Hükümlerince Gerekli Hassasiyetin Gösterilmesi Gerektiği Bildirilmiştir.

Ticaret Bakanlığının 06.04.2024 tarihli “İthalat Denetimleri Süreçleri Hakkında Duyuru” konulu Duyurusu yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru ile Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerektiği hükmü ve Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden; Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar incelenemeyeceği hükmünün hatırlatıldığı ve gerçek veya tüzel kişiler tarafından resmi yazıyla Bakanlığımız ilgili birimlerine yapılan tüm başvurularda mevzuat hükümlerince gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Buna ek olarak, ilk başvurunun yapıldığı ilgili denetim birimine bilgi verilmeden gerçekleştirilen antrepo ve gümrüklü saha değişikliklerinde firmalara yaptırımlar uygulanacağı ve fiili denetime yönlendirilen başvurularda gümrüklü sahada yapılan denetim/numune alımı esnasında denetime eşlik eden kişiler, ithalatçı adına ilgili işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösterir vekâletnameyi sunmakla yükümlü olması sebebiyle vekâletname sunulmayan durumlarda denetim işlemleri gerçekleştirilmeyeceği belirtilmiştir.

Söz konusu Duyuruyu Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.