Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yayınlanma Tarihi: 08 Nisan 2020Özet: 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Yayımlanan yönetmelik ile Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, alınacak önlemlerin ve üretici(ithalatçı) ve dağıtıcıların yükümlülükleri belirlenmiştir. Konuya ilişkin olarak aşağıda yer alan ana başlıklar altında açıklamalar yapılmış olup, detaylı bilgiler verilmiştir.

  • Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

  • Aykırılıklar Halinde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yaptırımlar

  • Bölge Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

  • Üreticinin ve Dağıtıcının Yükümlülükleri

  • Çeşitli ve Son Hükümler

Yayınlanan söz konusu yönetmelik ile, 12.06.2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayım tarihinde(01.04.2020) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.