Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 02 Nisan 2020Özet: 02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2020/19 sayılı Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Yayımlanan bu tebliğ ile, aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen eşyanın insanlar için kullanılanlarında; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı aranması gerektiği belirtilmiştir.


Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (02.04.2020) yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.