Tıbbi Sülük İhracatı Kotası Hakkında Karar

Yayınlanma Tarihi: 27 Aralık 2018Özet: 27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı Resmî Gazete'de 2019/1 sayılı Doğadan Toplanan Tıbbi Sülüğün Yıllık İhracat Kotasının Kullandırılması İçin Yapılan İş Ve İşlemlere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile birlikte tıbbi sülüğün 2019 yılı ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre aşağıdaki tabloda verilmiştir:

G.T.İ.P.Madde İsmiLatince İsmiKota Miktarı (kg)
0106.90.00.90.19Tıbbi sülük (canlı)Hirudo verbana2.000

 
Tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe ihracat kotası için başvuruda bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Bu Tebliğin yayımlanmasıyla birlikte Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) 2018 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/1 sayılı Doğadan Toplanan Tıbbi Sülüğün Yıllık İhracat Kotasının Kullandırılması İçin Yapılan İş Ve İşlemlere İlişkin Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.