Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı Ürününe Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

Yayınlanma Tarihi: 10 Eylül 2018Özet: 08.09.2018 tarihli ve 30529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/32) ile Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti menşeli 8516.10.80.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Diğerleri (Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmış ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmiştir.

Açıklamalar

Mevcut önlem; ÇHC, İtalya ve Sırbistan menşeli "termosifon-elektrikli, depolu su ısıtıcısı" (termosifon) ithalatında, ÇHC'de yerleşik Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firması için CIF bedelin %22'si, diğerleri için CIF bedelin %49'u, İtalya'da yerleşik Ariston Thermo S.p.A. firması için CIF bedelin %9'u, Ferroli S.p.A. firması için CIF bedelin %16'sı ve diğerleri için CIF bedelin %24'ü ve Sırbistan'da yerleşik tüm firmalar için CIF bedelin %29'u oranında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (08.09.2018) yürürlüğe girer.

Ek- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/32)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.