Tereftalik Asit" İthalatına Yönelik Başlatılan Damping Soruşturmasının Önlemsiz Olarak Kapatıldı

Yayınlanma Tarihi: 17 Ağustos 2018Özet: 15.08.2018 tarihli ve 30510 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/27) ile Kore Cumhuriyeti, İspanya Krallığı ve Belçika Krallığı menşeli 2917.36.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan "Tereftalik Asit" ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle 14.06.1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi hükmü çerçevesinde mevcut soruşturma önlemsiz olarak kapatılmıştır.

Açıklamalar

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (15.08.2018) yürürlüğe girer.

Ek- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/27)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.