Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete' de (Mükerrer) yayımlanan 2019/8 sayılı Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğ kapsamında olan Ek-1 listesinde belirtilen telsiz telekomünikasyon terminal ekipmanları yönetmeliği kapsamında ithalatta denetime tabi ürünlerin listesi aşağıda verilmiştir.

219-1.jpg

İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği ürünlerin her halükârda Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT) dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29.6.2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumlu olacağı belirtilmiştir.


Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/8 sayılı Telsiz Ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.