Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar İle Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlardan 2023 Yılında Alınacak Bandrol Ücretlerinde Değişiklik Yapılmamıştır.

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2023Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar İle Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Cihazlardan 2023 Yılında Alınacak Bandrol Ücretlerinde Değişiklik Yapılmamıştır.

21.12.2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazete ’de Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2023 Yılında Alınacak Maktu Ücretlerin, 23/12/2019 Tarihli ve 1841 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Yer Aldığı Şekilde Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6585) yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus 2023 yılı için geçerli olmak üzere alınacak bandrol ücretlerinde değişiklik yapılmadığı belirtilmiş olup 2019/1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen tutarlar 2023 yılında da uygulanacaktır.

Söz konusu Kararı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.