Televizyon EUR.1 Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 11 Mart 2024Televizyon EUR.1 Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 02.02.2024 tarihli, “Televizyon EUR.1 Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi” konulu Duyurusu yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru ile 8528.72.20, 8528.72.40, 8528.72.60 ve 8528.72.80 pozisyonlarında sınıflandırılan televizyon cinsi eşyaya ilişkin olarak “Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre düzenlenecek EUR.1 Dolaşım belgelerinde; Yönetmeliğin "İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanması İçin Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanması Gereken İşçilik ve İşlem Listesi" başlıklı Ek II'sinde yer verilen liste kuralına göre;

·        Eşyanın üretiminde kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40'ını geçmemesi ve söz konusu menşeli olmayan girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli girdilerin kıymetini geçmemesi,

·        Eşyanın üretiminde kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %25’ini geçmemesi,

gerektiği bildirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

8528.72.20.00.00

--- Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar

8528.72.40.00.00

---- Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar

8528.72.60.00.00

---- Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar

8528.72.80.00.00

---- Diğerleri

 

Söz konusu Duyuruyu bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.