Telafi Edici Vergi Konulu Yazı Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 15 Haziran 2022Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 75325507 sayılı, 08.06.2022 tarihli, “Telafi Edici Vergi” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda, serbest bölgelerde vergi mükellefi firmalarca A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde yapılan satışlarda işleme faaliyeti sırasında kuruyan, buharlaşan ve yok olan üçüncü ülke menşeli girdilere (firelere) isabet eden ithalat vergilerinin ödenip ödenmeyeceği hususu ile ilgili olarak İthalat, İhracat ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüklerinin görüşleri sorulmuş olup, cevaben alınan yazılarda

·       İhracat Genel Müdürlüğünce; dahilide işleme rejimi kapsamında ithal edilen hammadde işleme faaliyeti sırasında yanma/kayba/uçuntuya maruz kalması sebebiyle fire şeklinde yitirilmiş olsa dahi, Genel Müdürlükleri uygulamasında telafi edici vergi hesaplanırken ihraç edilen eşyanın üretimi için kullanılan hammaddenin tümü (fire olarak yitirilen kısım dahil) üzerinden telafi edici verginin hesaplanmakta olduğu,

 

·       Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünce; serbest bölgelerden AB’ye eşya gönderilmesinde, fireler de dahil olmak üzere, eşyanın imalinde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdilerin vergilerinin tahsil edilmesi gerektiğinin değerlendirildiği,

bildirilmiştir.

Bu kapsamda Türkiye`den veya üçüncü ülkelerden serbest bölgelere depolanmak, işlenmek veya ihraç edilmek üzere gelen eşyanın daha sonra Avrupa Birliği ülkelerine, statü belgesi olarak A.TR dolaşım belgesi ile gönderilmek istenmesi ve eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak serbest bölgede işlem görmesi halinde, üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapıldıktan sonra CIF değeri belirlenerek fire oranları dikkate alınmaksızın eşyanın tümü üzerinden CIF değerinin belirlenerek gümrük vergisi tahsilatı yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.