Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin İthalatının İleriye Yönelik Olarak Gözetime Tabi Tutulmasına İlişkin Usul Ve Esaslar

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1) ile tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatının ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Açıklamalar

Bu kapsamda;

  • Belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Kayıt Merkezlerine kaydettirileceği,

  • Brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi olmadığı,

  • Usulüne uygun olarak yapılan Kayıt Belgesi başvuruları en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılacağı,

  • Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür. Bir Kayıt Belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamayacağı,

  • Kayıt Belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyeceği
 
Belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 15.02.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.