Tayland Krallığı Menşeli 7019 Gümrük Tarife Pozisyonları Altında Yer Alan Bazı Eşyaların İthalatında Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 30 Ekim 2019Özet: 24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2019/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu tebliğ ile Tayland Krallığı menşeli 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan "cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)" tanımlı eşyanın ithalatında resen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yapılan incelemeler sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmiş olup soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin aşağıda yer alan başlıklar altında söz konusu tebliğde detaylı açıklamalar yapılmıştır.

  • Başvuru ve Mevcut Durum
  • Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Bulgular
  • Karar ve İşlemler
  • Soru Formları ve Bilgilerin Toplanması
  • Süreler
  • İşbirliğine gelinmesi
  • Geçici Önlem Alınması, Vergilerin Geriye Dönük Uygulaması

Soruşturmanın başlangıç tarihi tebliğ yayım tarihi olarak (24.10.2019) kabul edilecektir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (24.10.2019) yürürlüğe girecektir.

Ek- 2019/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

​Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.​