Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 30.12.2018 tarih ve 30641 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2019/5) ile insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiş olup veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin listesi belirtilmiştir.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile

  • Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazısının gümrük idarelerince aranacağı,

  • Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7'de belirtilen ürünlerin ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığınca Ek-9'da yer alan Uygunluk Yazısı düzenleneceği,

  • Ek-1/A, Ek-3 ve Ek-12'de yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranacağı,

  • Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin Ek-1/A ve Ek-12'de yer alan ürünler için dört ay olduğu ancak 05.04, 15.04, 1516.10, 15.17, 1518.00, 18.06, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 2103.90.90, 21.04, 2105.00, 21.06, 2202.99, 2208.70 tarife pozisyonunda yer alan ürünler için on iki ay ve Ek-3'te yer alan ürünler için altı ay olduğu,

  • Uygunsuz çıkan Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 veya Ek-7'de belirtilen ürünün mahrecine iade edileceği veya masrafları ürünün sahibine ait olmak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edileceği ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığının uygun göreceği tedbirlerin alınacağı,

Belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2019/5)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.