Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde (İhracat:2016/1) Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 2022Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2022 tarihli, 72889447 sayılı ve Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin (İhracat:2016/1)  Dahilide İşleme Rejimi Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar başlıklı bölümünde bazı eklemeler yapılmış olup; yapılan eklemeler aşağıda yer almaktadır:

·       Kabuğu çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek ihracatı öngören Dahilide İşleme İzin Belgeleri kapsamında önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda mercimek ihracatı yapılması kaydıyla kabuklu mercimek ithalatının yapılabileceği,

·       Mısır (özü) veya ham mısır (özü) yağı Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında önce ithalatın gerçekleşmesini takip edecek şekilde, ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ham ve/veya rafine mısır (özü) yapı ihracatı yapılmasına izin verileceği,

·       Sert kabuklu meyve ve kuruyemiş ithalatını öngören Dahilide İşleme İzin Belgeleri  kapsamında; faal bir tesisi (fabrika binası) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmalar tarafından ilk defa yapılacak Dahilide İşleme İzin Belgesi başvurularında, son 12 aylık SGK bildirgelerinin tevsik edilmesi halinde yapılan başvurunun değerlendirmeye alınacağı,

belirtilmiştir.

Ek olarak, “Dahilide İşleme İzin  Belgesi müracaatları önceki belgelerdeki ihracat ve ithalat gerçekleşmeleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye alınılacağı ibaresinin yer aldığı 5. maddenin (g) bendi yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.