Tarım Ürünlerine İlişkin Dâhilde İşleme Rejimi Genelgesi'nde Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 25 Eylül 2019Özet: 19.09.2019 tarihinde yayınlanan Tarım Ürünlerine İlişkin Dâhilde İşleme Rejimi Genelgesi ile aynı isimli 2016/1 Genelgesi'nde güncelleme yapılmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu genelge ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24'üncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

Değişiklik yapılan bazı konular hakkında kısa bilgilendirme aşağıda yer almaktadır.

  • Makarna, irmik ve şehriye ihracatına yönelik belge talepleri, anılan ürünlerin makarnalık buğdaydan (GTİP: 1001.19.00.00.00) elde edilmesi halinde değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir. Ancak, Afrika ülkelerine yapılacak ihracatta, ihraç ürününün bünyesinde azami %30 oranında "adi buğday" kullanılması, ihraç edilen eşyanın ambalajında makarnalık ve adi buğdayın kullanım oranlarının belirtilmesi kaydıyla, makarnalık ve adi buğdaydan üretilen makarna ve şehriye ihracatını öngören belge talepleri de değerlendirmeye alınabilecektir. Bu kapsamda düzenlenen DİİB'lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranacağı belirtilmiştir.

  • Bulgur ihracatı karşılığında 1001.19.00.00.00 GTİP'li makarnalık buğday, 1001.99.00.00.11 GTİP'li adi buğday ve 1001.99.00.00.13 GTİP'li kaplıca buğday ithalatına ilişkin DİİB düzenlenebilecektir.

  • İhraç edilen eşyaya tekabül eden miktardaki mısır hariç olmak üzere, DİR kapsamında "15 Ağustos – 30 Kasım" tarihleri arasında mısır ithalatı yapılamayacağı belirtilmiştir.

  • Ayrıca eşdeğer eşya olarak mısır ithalatı yapılmaması ve/veya yurtiçinden mısır irmiği temin edilmesi kaydıyla, mısır irmiğinden elde edilen makarna için DİİB düzenlenebilecektir ve bu kapsamda düzenlenen DİİB'lerin kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu aranacaktır.

  • Faal bir tesisi kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmaların mısır irmiği ihracatı öngören DİİB düzenlenmesine yönelik başvuruları değerlendirmeye alınmayacağı belirtilmiştir.

  • Ayrıca organik kırık mısır ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında; döviz kullanım oranının %80'i aşmaması, eşdeğer eşya kullanılmaması, indirimli teminat uygulanmaması, asgari %95 randıman oranının esas alınması, üretim aşamasında herhangi bir fire öngörülmemesi, ithal edilen ürünün ihraç edilen ürün bünyesinde yer aldığına dair ayniyatın yapılması, ihraç edilecek ülkenin DİİB başvurusu esnasında açıkça belirtilmesi ve bir takvim yılı içerisinde ihracatı öngörülen organik kırık mısır miktarının firmanın yıllık üretim kapasitesini aşmayacak şekilde sınırlandırılması kaydıyla organik mısır ithalatı yapılabileceği belirtilmiştir.

  • Anılan DİİB başvuruları kapsamında, ihraç ve ithal listesinde yer alan ürünlere "organik" ibaresinin eklenmesi ve ihraç edilecek ürünün ülkemiz organik mevzuatı çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılarak organik olduğunun tespit edilmiş olması gerekmektedir.

 

Ek- Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1)
 

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.