Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul(Supalan) Kapsamında Düzeltme Taleplerinde Usulsüzlük Cezası Uygulanmayacak

Yayınlanma Tarihi: 16 Şubat 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 05.02.2021 tarihli ve 61275407 sayılı 16 Seri Nolu Tebliğ Kapsamında Düzeltme Talepleri konulu Genelgesi (2021/1) yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin 82 no.lu ekinde usulsüzlük cezaları gerektiren fiiller yer almakta olup Ekte 11 numaralı satır ile Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında yürütülen işlemler hariç olmak üzere beyanın kontrolü sonucunda Kanunun 234 üncü maddesinde bahsi geçen aykırılıkların vergi farkı yaratmaması veya %5’i aşmayan vergi farkı yaratması durumunda usulsüzlük cezası alınması gerektiği belirtilmektedir.

Yine 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamında ithalat işlemleri gerçekleştirilen eşyanın, rejim beyanlarının, belgelerinde kayıtlı miktarlara göre yapılması nedeniyle, mevzuatta belirlenen oranlar dahilindeki farklılıkların kabul edildiği ve anılan tebliğ kapsamında tescil edilen beyannamenin düzeltilmesi akabinde cezai yaptırıma bağlandığı ve bu durumun çelişki yarattığı ifade edilmektedir.

Buna göre söz konusu genelge ile rejim beyanının, belgelerinde kayıtlı miktarlara göre yapıldığı 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamı eşyanın, ithalat işlemlerindeki miktar farklılıklarına ilişkin düzeltme taleplerinde, söz konusu değişiklik kapsamında usulsüzlük cezası uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir.

 

Genelge, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.