Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri Konulu Genelgede Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 09 Ekim 2023Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri Konulu Genelgede Değişiklik Yapılmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 07.09.2023 tarihli ve 21558579 sayılı “2021/12 Sayılı Genelge'de Değişiklik” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri" konulu Genelgenin 10 uncu maddesinde değişiklik yapılmış olup Suriye’den transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun bulunan eşyanın geçici depolama yerlerine ya da antrepolara konulmaksızın üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk edilebileceği ancak söz konusu eşyanın deniz yolu, hava yolu ya da demiryolu ile üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk edilecek olması durumunda, bahsi geçen eşyanın liman/havalimanı/demiryolu sahasında bulunan geçici depolama yerlerine veya bu yerlerin bağlı olduğu gümrük müdürlüklerinin denetimi altında bulunan antrepolara konulabileceği bildirilmiştir.

Söz konusu Yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.