Stiren Polimerleri Ürününe Yönelik Damping Soruşturması Açıldı

Yayınlanma Tarihi: 30 Mayıs 2018Özet: 22.05.2018 tarihli ve 30428 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/21) ile İran İslam Cumhuriyeti menşeli 3903.19.00.00.00 GTİP'i altında kayıtlı "Stiren Polimerleri - Diğerleri'' ürününe yönelik olarak damping soruşturması açılmıştır.

Açıklamalar

Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (22.05.2018) yürürlüğe girer.

Ek- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/21)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.