STA Kapsamında Tercihli Tarife Talebiyle İbraz Edilen Menşe Beyanlarına Dair Usul ve Esasları Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 02 Mart 2023STA Kapsamında Tercihli Tarife Talebiyle İbraz Edilen Menşe Beyanlarına Dair Usul ve Esasları Belirtilmiştir.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 21.02.2023 tarihli ve 82935674 sayılı Birleşik Krallık STA konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında yapılan tercihli tarife taleplerinin

·         01.01.2021-13.04.2021 tarihleri arası için Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik;

·         13.04.2021 tarihinden sonraki ithalat işlemleri için ise Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 2021/2 Sayılı Karar Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümlerine uygun olması gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda;

·         EORI numarası ve herhangi bir şekilde atılmış imza (ıslak imza, imza imajı, elektronik imza) içermeyen menşe beyanlarına ilişkin tercihli tarife taleplerinin kabul edilmeyeceği,

·         Üzerinde EORI numarası bulunmayan fakat imza bulunan menşe beyanlarına ilişkin olarak; yükümlüsüne 30 gün süre tanınacağı ve süre sonunda üzerinde EORI numarası bulunan geçerli bir menşe beyanı ibraz edilmemiş olması halinde işlemlerinin kabul edilmeyeceği,

·         EORI numarası bulunan menşe beyanlarında herhangi bir şekilde imza bulunması şartı aranmadığı

belirtilmiştir.

Ayrıca, reddedilen tercihli tarife taleplerine ilişkin olarak yükümlüsünce 1 yıl içerisinde, sonradan düzenlenen geçerli bir menşe beyanı ibraz edilmesi halinde;

·         Tercihli tarife uygulanarak tahsil edilmiş olan gümrük vergilerinin geri verilmesi söz konusu olabileceği,

·         Menşe beyanının, Taraf ülkelerde (Türkiye ve Birleşik Krallık) yerleşik ihracatçılar tarafından düzenleneceği ve beyanının üzerine yapıldığı ticari belgenin ise ticaretin gereklerine göre eşyanın tedarikçisi veya imalatçısı tarafından düzenlenebileceği,

·         Söz konusu ticari belge üzerinde (zorunlu olmamakla birlikte) ticari belgeyi hazırlayan firmanın EORI numarasının yer alacağı,

·         Tercihli tarife talebine esas olan EORI numarasının, menşe beyanı metninde yer alan numara olduğu ve bu metnin dışında ticari belgenin herhangi bir yerinde yer alan EORI numarasının kontrol edilmesinin gerekmediği,

·         Ticari belgeyi hazırlayan firmanın aynı zamanda ihracatçı olduğu durumlarda, menşe beyanında yer alan EORI numarası ile ticari belgenin başka bir kısmında yer alan EORI numarasının farklı olduğunun anlaşılması halinde, bahse konu menşe beyanına ilişkin  Birleşik Krallık Gümrük İdaresi nezdinde (sorgunun gerekçesi de belirtilmek suretiyle) sonradan kontrol talebinde bulunulması ve alınacak cevaba göre işlem yapılması gerektiği

belirtilmiştir.

 

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.