Sonradan Kontrolü Neticesinde ÜGD Tebliğleri Kapsamına Giren Eşyaların Piyasa Gözetimi ve Denetiminden Sorumlu Otoriteye Bildirilmesi Gerektiği Belirtilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2022Sonradan Kontrolü Neticesinde ÜGD Tebliğleri Kapsamına Giren Eşyaların Piyasa Gözetimi ve Denetiminden Sorumlu Otoriteye Bildirilmesi Gerektiği Belirtilmiştir.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 11.11.2022 tarihli ve 79931435 sayılı Sonradan Kontrol konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esasların Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce düzenlenmekte olduğu ve yine müdürlükçe denetim süreçlerinde yaşanan aksaklıklara çözüm üretildiği belirtilmiş olup ithalat denetimlerine ilişkin bir sorunla karşılaşılması halinde bu durumun Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne aktarılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile tescil edilen ürünlerin GTİP'lerinin sonradan yapılan kontrol neticesinde Bakanlıkça yayımlanan ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girdiğinin tespiti durumunda söz konusu Tebliğlerin ilgili maddesinde belirtilen Piyasa Gözetimi ve Denetiminden sorumlu otoriteye bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz