Sonradan İbraz Edilen Menşe Şahadetnameleri Sebebiyle Usulsüzlük Cezası Tatbik Edilmemesi Adına Düzenleme Getirilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 26 Ekim 2023Sonradan İbraz Edilen Menşe Şahadetnameleri Sebebiyle Usulsüzlük Cezası Tatbik Edilmemesi Adına Düzenleme Getirilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 17.10.2023 tarihli ve 89949163 sayılı “Menşe Şahadetnamesinin Sonradan İbrazı-Usulsüzlük Cezası” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile sonradan ibraz edilen menşe şahadetnamelerinin beyanname üzerinde “S” ibaresi ile belirtilmemesi üzerine bu konu ile ilgili herhangi bir düzenleme olmamasına karşın bazı gümrük idareleri tarafından usulsüzlük cezası tatbik edildiği belirtilmiş olup işbu Yazının yayımlanma tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve yeknesaklığın sağlanması adına düzenleme getirildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen;

-        Beyanname tescil aşamasında menşe şahadetnamesinin mevcut olmadığı ve beyanname ekinde ibraz edilmediği hallerde, 44 no.lu hanenin doğrulama kodu bölümüne ‘S’ ibaresi ve belge referans bölümüne ise “Gümrük Yönetmeliği 38/2 nci maddesi kapsamındadır” ibaresi yazılması,

-        Beyanname tescil tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde usulüne uygun menşe şahadetnamesi ibrazına dek yüksek oranda uygulanan gümrük vergisi farkı ve mali yükümlülüklerin nakdi teminata bağlanması,

-        6 aylık süre dahlinde usulüne uygun menşe şahadetnamesi ibrazının ardından sistem üzerinden gerekli işlemlerin yapılması,

gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz