Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 12 Ocak 202131.12.2020 tarihli ve 31351 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de Sivil Hava Taşıtlarının İthalatının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/8) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği Uygunluk Yazısı aranması gerektiği belirtilmiştir.

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.