Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Tüzüğü Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 21 Haziran 2023Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Tüzüğü Yayımlanmıştır.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 09.06.2023 tarihli “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması” konulu Duyurusu yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru ile 16 Mayıs 2023 tarihinde onaylanmış ve AB Resmi Gazetesinde yayımlanan, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Tüzüğü'nün, üretim ve ithalat süreçlerinde karbon emisyonlarını düşürmeyi ve emisyon azaltım hedeflerini karşılamayı hedefleyen bir mekanizma olduğu, ithal ve yerli ürünler için eşdeğer karbon fiyatlandırması oluşturmayı amaçladığı ve üçüncü ülkelerde karbonsuzlaşmayı teşvik ettiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, 1 Ekim 2023 tarihi itibariyle çimento, elektrik, gübreler, demir çelik, alüminyum ve hidrojen sektörlerinin SKDM kapsamında beyanda bulunacağı ve SKDM sertifikalarının fiyatlandırmasının açık artırma platformundaki AB ETS tahsisatlarının kapanış fiyatlarının ortalaması olarak belirleneceği, sertifikaların, her yılın 31 Mayıs'ına kadar ve ilk kez 2027'de yetkili SKDM beyan sahipleri tarafından teslim edileceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, SKDM sertifikalarının fazlasının, talep üzerine ilgili Üye Devlet tarafından geri alınacağı, tüm fazla sertifikaların yıllık olarak Komisyon tarafından tazminatsız olarak iptal edileceği ve yetkili bir SKDM beyan sahibi dışında herhangi bir kişinin eşya ithal etmesinin yasak olduğu belirtilmiştir.

Bununla birlikte, yükümlülüklerine uymayan yetkili SKDM beyan sahiplerine ceza uygulanacağı, Ekim 2023 - Aralık 2025 döneminde geçerli olacak geçiş hükümleri kapsamında, ithalatçının yükümlülüklerinin sadece bildirim yükümlülükleri ile sınırlı olacağı ve çeyrek dönemlerde ithal ettikleri eşyaya ilişkin bilgilerin ithalatçı veya gümrük temsilcileri tarafından en geç bir ay içerisinde Komisyona bildirileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Duyuruyu Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.