Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesi

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2018Özet: 20.08.2018 tarihli ve 30515 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2017/43) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/37) ile 07.10.2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'e (Tebliğ No: 2017/43) geçici madde eklenmiştir.

Açıklamalar

Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'e (Tebliğ No: 2017/43) eklenen geçici madde aşağıdaki gibidir:

"İstisnai uygulama

17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi bu Tebliğ kapsamı dışındadır."

Tebliğ hükümleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (20.08.2018) yürürlüğe girer.

Ek- Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2017/43) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/37)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.