Serbest Bölgelerde Üretilen Türk Menşeli Eşyanın Türkiye’ye İthalinde Yapılacak İşlemler Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 17 Mart 2022Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 71981043 sayılı, 22.02.2022 tarihli, “İstanbul Deri Serbest Bölge 26.07.2021 Değerlendirme Kurul Raporu Hk” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda Serbest Bölgelerde üretilen Türk menşeli eşyanın Türkiye’ye ithalinde uygun bir muafiyet kodu bulunmaması nedeniyle “AT” muafiyet kodu girilerek ATR için T.C Menşeli yazılarak vergi muafiyeti sağlandığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda Türk menşeli olma kriterine göre belirlenmiş bir tercihli tarife bulunmadığından Serbest Bölgelerde üretilen Türk menşeli eşyanın Türkiye’ye ithalinde genellikle eşyaya ilişkin “SBUSDE” kısaltması ve “Serbest Bölgede Üretilen Serbest Dolaşımdaki Eşyanın İthali” açıklaması ile yeni bir muafiyet kodunun yaratılarak işlemlerin devam etmesinin uygun olacağı bildirilmiştir.

Buna göre Serbest Bölgelerde üretilen Türk menşeli eşyanın Türkiye’ye ithalinde aşağıda yer verilen hükümler doğrultusunda işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir;

·       İhracat beyannamesi ile ve 10** rejim kodu ile serbest bölgeye eşya girmesi durumunda eşyanın serbest dolaşımda olduğuna dair ön statü belgesi düzenlenmekte olduğu, serbest bölgede üretimi yapılan ve bünyesinde kullanılan girdilerin tamamının serbest dolaşımdaki eşyalardan oluşan bir eşyanın daha sonradan Türkiye’ye ithalinin yapılmak istenmesi durumunda, beyannamenin 36 nolu tercihli tarife kutucuğunda “AT” tercihli tarife seçeneği işaretlenerek ve AT belgesi yerine de üretimde kullanılan eşyaların ön statü belgeleri 44 nolu kutuda beyan edilmek suretiyle eşyanın gümrük vergisinden muaf olarak ithalinin gerçekleştirildiği,  Üretilen eşyanın bünyesinde kullanılan girdilerin serbest dolaşımda olmayan bir eşya olması durumunda ise bu eşyaların ayrıca vergilendirildiği, serbest bölgede üretimde kullanılan girdilerin serbest dolaşımda olduğu (veya ayrı olarak vergilendirildiği) ve üretim aşaması sonunda ortaya çıkan eşyanın da Türk Menşeli kabul edildiği bu eşyaların serbest bölgelerden ithalinde, beyannamedeki tercihli tarifede kullanılan “AT” yerine serbest bölgeler için farklı bir muafiyet kodunun kullanılmasının ve gümrük vergisi muafiyetinin bu şekilde sağlanmasının uygun olacağı,

 

·       BİLGE sisteminde yer alan uluslararası anlaşma kodları ile ilgili “Uluslararası anlaşma kodları ve bu kodlara karşılık aranacak belgelere ilişkin Menşe Kontrol Tablosu”nda AT uluslararası anlaşma kodu için belirtilen çıkış ülkeleri arasında Türkiye ve serbest bölgenin bulunmadığı ve bu çerçevede, serbest bölgeden serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile Türkiye’ye ithal edilecek eşya için AT uluslararası anlaşma kodunun kullanılmaması gerektiği,

 

·       İthalat Rejimi Kararında Türkiye veya serbest bölge adına bir vergi sütunu bulunmadığından serbest bölgeden Türkiye’ye yapılan ithalatta eşyanın Rejim Kararındaki “Diğer ülke” sütununda değerlendirildiği;  bununla birlikte, serbest bölgelerden Türkiye’ye eşya ithalinde vergilendirmenin nihai ürün için tercihli tarife uygulaması söz konusu olmadığından ve İthalat Rejimi Kararında eşyanın yalnızca “Türk menşeli” olma kriterine göre belirlenmiş bir tercihli tarife de bulunmadığından, serbest bölgelerde serbest dolaşımda bulunmayan girdiler kullanılmak suretiyle üretilen eşyaya, Türk menşei kazansın kazanmasın İthalat Rejimi Kararı eki listelerin "Diğer Ülkeler" sütunundaki oranlar üzerinden gümrük vergisi uygulanacağı,

belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.